Tất cả bài viết

[Tuyển Dụng] Nhân Viên Kinh Doanh

Job Title/ Chức danh công việcNhân Viên Kinh Doanh Department/ Bộ phậnPhòng Kinh DoanhReports To/ Báo cáo trực tiếpTrưởng Phòng Kinh Doanh Bán LẻDirect Subordinates/ Cấp...

[Tuyển Dụng] Nhân Viên Content Marketing

Job Title/ Chức danh công việcNhân Viên Content Marketing Department/ Bộ phậnPhòng MarketingReports To/ Báo cáo trực tiếpPhó BP MarketingDirect Subordinates/ Cấp dưới trực tiếpKhông...

[Tuyển Dụng] Nhân Viên Kế Toán Quản Trị

Job Title/ Chức danh công việcNhân Viên Kế Toán Quản TrịDepartment/ Bộ phậnPhòng Kế ToánReports To/ Báo cáo trực tiếpKế toán trưởngDirect Subordinates/ Cấp dưới...