Bảng Màu Hệ Tủ Bếp Takara standard

HỆ TỦ BẾP LEMURE


NHÓM MÀU SỐ 1


L1MI: Xanh than (màu lì)

LRAB: Nâu hiệu ứng thép (màu lì)

LTOW: Trắng vân đá marble

LEV: Be vân gỗ (màu lì)

LKOD: Xám xi măng (màu lì)

L1HO: Trắng sứ (màu lì)

LSHIB: Nâu vân lụa

LMAQ: Đen vân đá Marquina


NHÓM MÀU SỐ 2


LGB: Vân gỗ Walnut đậm

LGU: Vân gỗ Walnut nhạt

LUN: Vân gốm xanh Nhật


NHÓM MÀU SỐ 3


LRR: Hồng ánh Ngọc trai

LRP: Hồng phớt ánh Ngọc trai

LRI: Vàng ngà ánh Ngọc trai

LPK: Đỏ booc đô ánh Ngọc trai

LPW: Trắng ánh ngọc trai

LXB: Vân gỗ Chiêu liêu

LXW: Vân gỗ Hồng bạch

LCV: Vân gỗ Tần bì

LCT: Vân gỗ Sồi

LHI: Vân tóc màu be

LHQ: Vân tóc màu đen

LSW: Trắng

HỆ TỦ BẾP TREASIA


NHÓM MÀU SỐ 1


VTG: Xi măng xám

VTW: Xi măng trắng

VAK: Màu Booc đô cổ

VAU: Màu Đồng đồ cổ

VBW: Trắng vân gỗ

VBB: Nâu vân gỗ

VWW: Walnut trắng

VWV: Walnut nâu xám

VWQ: Walnut đen

VPP: Hồng ánh Ngọc trai

VPI: Màu ngà ánh Ngọc trai


NHÓM MÀU SỐ 2


VSQ: Đen

VSJ: Xanh Ngọc lục bảo

VST: Màu be

VSI: Ngà cánh hoa

VSB: Nâu

VSD: Hồng phớt

VSW: Trắng

HỆ TỦ BẾP EDEL


NHÓM MÀU


ESF: Light Gray

EST: Beige

ESN: Dark Blue

ESD: Hồng phớt

ESB: Nâu

ESI: Ngà Pastel

ESW: Trắng


Takara standard - Japan Since 1912