Logo Công Trình

Hệ tủ bếp nhà Ms. L

Địa chỉ: Nhà phố - Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Dòng sản phẩm: Lemure
Màu sắc: LXW
Kích thước: Tủ chữ I (3466 x 650mm); Hệ tủ soạn (3166 x 450mm)
Năm hoàn thành: 2018