Logo Công Trình

Hệ tủ bếp nhà Ms. D

Địa chỉ: Nhà phố - Q.2, TP.HCM

Dòng sản phẩm: LEMURE
Màu sắc: LXW
Kích thước: Tủ chữ L (1866/3066 x 650mm)
Năm hoàn thành: 2019