Logo Công Trình

Hệ tủ bếp nhà Ms. Th Quận 9

Địa chỉ: Nhà biệt thự - Quận 9, TP.HCM

Dòng sản phẩm: Lemure

Màu sắc: LCV

Kích thước: Tủ chữ L (4020mm x 2866mm x 2300mm); Tủ chữ I (2400mm x 2300mm x 615mm); Đảo (1500mm x 830mm x 830mm)

Năm hoàn thành: 2019