Logo Công Trình

Hệ tủ bếp nhà Ms. Th

Địa chỉ: Nhà phố - Q.Phú Nhuận, TP.HCM

Dòng sản phẩm: Emage

Màu sắc: VWQ

Kích thước: Tủ chữ I (2132 x 650mm); Đảo (2450 x 850mm)

Năm hoàn thành: 2019