Logo Công Trình

Hệ tủ bếp nhà Ms. D

Địa chỉ: Nhà phố - Q.1, TP.HCM

Dòng sản phẩm: EMAGE

Màu sắc: VFW

Kích thước: Tủ chữ L (1866/3466 x 650mm)

Năm hoàn thành: 2019