Logo Công Trình

Hệ tủ bếp nhà Mr. K

Địa chỉ: Căn hộ Wilton Tower - Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Dòng sản phẩm: EDEL
Màu sắc: ESI
Kích thước: Tủ chữ L (2166/2266 x 650mm)
Năm hoàn thành: 2018