Bảng màu Hệ tủ bếp dòng TREASIA

 


NHÓM MÀU SỐ 1


VTG: Xi măng xám

VTW: Xi măng trắng

VAK: Màu Booc đô cổ

VAU: Màu Đồng đồ cổ

VBW: Trắng vân gỗ

VBB: Nâu vân gỗ

VWW: Walnut trắng

VWV: Walnut nâu xám

VWQ: Walnut đen

VPP: Hồng ánh Ngọc trai

VPI: Màu ngà ánh Ngọc trai


NHÓM MÀU SỐ 2


VSQ: Đen

VSJ: Xanh Ngọc lục bảo

VST: Màu be

VSI: Ngà cánh hoa

VSB: Nâu

VSD: Hồng phớt

VSW: TrắngTakara standard - Japan Since 1912