Bảng màu Hệ tủ bếp dòng LEMURENHÓM MÀU SỐ 1


LGB: Vân gỗ Walnut đậm

LGU: Vân gỗ Walnut nhạt

LUN: Vân gốm xanh Nhật


NHÓM MÀU SỐ 2


LRB: Nâu ánh Ngọc trai

LRR: Hồng ánh Ngọc trai

LRP: Hồng phớt ánh Ngọc trai

LRI: Vàng ngà ánh Ngọc trai

LPK: Đỏ booc đô ánh Ngọc trai

LPW: Trắng ánh ngọc trai

LXB: Vân gỗ Chiêu liêu

XW: Vân gỗ Hồng bạch

LCV: Vân gỗ Tần bì

LCT: Vân gỗ Sồi

LHI: Vân tóc màu be

LHQ: Vân tóc màu đen

LSW: Trắng


QUAY VỀ TRANG


Takara standard - Japan Since 1912