Bảng màu Hệ tủ bếp dòng LEMURE


CÁC MÀU IN PHUN - 16 MÀU


L1S: SPALTED BEECH

LJT: FEATHER TOUCH

LJO: CLASSICAL OAK

LJV: ELM NATURAL

L1T: GRAYISH MARRONNIER

L1Z: ZEBRA WOOD

L1E: VERTICAL WOOD

LJG: VINTAGE IRON

L1P: STONE ROSE


L1M: Xanh than (màu lì)

LJR: Nâu hiệu ứng thép (màu lì)

LJD: Trắng vân đá marble

LJC: Xám xi măng (màu lì)

L1W: Trắng sứ (màu lì)

LJS: Nâu vân lụa

LJQ: Đen vân đá Marquina


VÂN CHUYỀN BÓNG - 4 MÀU


LGK: Vân Ngọc Trai Bóng

LGN: Vân gốm xanh Nhật

LGB: Vân gỗ Walnut đậm

LGU: Vân gỗ Walnut nhạt


MÀU BÓNG - 6 MÀU


LXB: Vân gỗ Chiêu liêu

LXW: Vân gỗ Hồng bạch

LCV: Vân gỗ Tần bì

LCT: Vân gỗ Sồi

LHI: Vân tóc màu be

LHQ: Vân tóc màu đen


NGỌC TRAI - 3 MÀU


LRR: Hồng ánh Ngọc trai

LRI: Vàng ngà ánh Ngọc trai

LPW: Trắng ánh ngọc trai


ĐƠN SẮC - 3 MÀU


LST: Màu BEIGE

LSG: Màu Xám Đen

LSW: Trắng Tiêu ChuẩnTakara standard - Japan Since 1912