Bảng màu Hệ tủ bếp dòng LEMURE

 


NHÓM MÀU SỐ 1


Greyish Green: Xanh than (màu lì)

Rusty Brown: Nâu hiệu ứng thép (màu lì)

Dramatic White: Trắng vân đá marble

ELM Natural: Be vân gỗ (màu lì)

Concrete Dark: Xám xi măng (màu lì)

White Porcelain: Trắng sứ (màu lì)

Brown Silk: Nâu vân lụa

Marquina Black: Đen vân đá Marquina


NHÓM MÀU SỐ 2


LGB: Vân gỗ Walnut đậm

LGU: Vân gỗ Walnut nhạt

LUN: Vân gốm xanh Nhật


NHÓM MÀU SỐ 3


LRR: Hồng ánh Ngọc trai

LRP: Hồng phớt ánh Ngọc trai

LRI: Vàng ngà ánh Ngọc trai

LPK: Đỏ booc đô ánh Ngọc trai

LPW: Trắng ánh ngọc trai

LXB: Vân gỗ Chiêu liêu

XW: Vân gỗ Hồng bạch

LCV: Vân gỗ Tần bì

LCT: Vân gỗ Sồi

LHI: Vân tóc màu be

LHQ: Vân tóc màu đen

LSW: Trắng


QUAY VỀ TRANG


Takara standard - Japan Since 1912