Bảng màu Hệ tủ bếp dòng LEMURE


CÁC MÀU IN PHUN - 16 MÀU


Màu L1S: Vân Gỗ

Màu LJT: Vân Gỗ

Màu LJO: Vân Gỗ

Màu LJV: Vân Gỗ

Màu L1T: Vân Gỗ

Màu L1Z: Vân Gỗ

Màu L1E: Vân Gỗ

Màu LJG

Màu L1P


L1M: Xanh than (màu lì)

LJR: Nâu hiệu ứng thép (màu lì)

LJD: Trắng vân đá marble

LJV: Be vân gỗ (màu lì)

LJC: Xám xi măng (màu lì)

LTW: Trắng sứ (màu lì)

LJS: Nâu vân lụa

LJQ: Đen vân đá Marquina


VÂN CHUYỀN BÓNG - 4 MÀU


LGK: Vân Ngọc Trai Bóng

LGN: Vân gốm xanh Nhật

LGB: Vân gỗ Walnut đậm

LGU: Vân gỗ Walnut nhạt


MÀU BÓNG - 6 MÀU


LXB: Vân gỗ Chiêu liêu

LXW: Vân gỗ Hồng bạch

LCV: Vân gỗ Tần bì

LCT: Vân gỗ Sồi

LHI: Vân tóc màu be

LHQ: Vân tóc màu đen


NGỌC TRAI - 3 MÀU


LRR: Hồng ánh Ngọc trai

LRI: Vàng ngà ánh Ngọc trai

LPW: Trắng ánh ngọc trai


ĐƠN SẮC - 3 MÀU


LST: BEIGE

LSG: DARK GRAY

LSW: WHITETakara standard - Japan Since 1912