Bảng màu Hệ tủ bếp dòng EDEL

ESD: Hồng phớt

ESY: Vàng Pastel

ESM: Xanh Pastel

ESB: Nâu

ESP: Hồng Pastel

ESI: Ngà Pastel

ESW: Trắng


QUAY VỀ TRANG


Takara standard - Japan Since 1912