Bảng màu Hệ tủ bếp dòng EDEL

 

Light Gray

Beige

Dark Blue

ESD: Hồng phớt

ESB: Nâu

ESI: Ngà Pastel

ESW: Trắng


QUAY VỀ TRANG


Takara standard - Japan Since 1912